I will roll out YOUR INTERNATIONAL DEVELOPMENT PROJECT not just IN CZECHia

MY EXPERTIZE

SALES

Sales topics from basic sales skills up to strategic sales management & leadership.

Most frequent topics ...
Implementation examples ...

LEADERSHIP 

Variety of leadership, management, interpersonal and interpersonal topics.

Most frequent topics ...
Implementation examples ...

ACCELERATING CHANGE

Like putting in place new mindset, new global CRM or global core competencies.

Example topics ...
Implementation examples ...

WHAT MAKES ME AN EXPERT YOU'LL APPRECIATE

I'm benefiting form flexibility, drive and blended experience from direct business, training & consulting and implementing many international projects. Since in my career I went from newsagent and MLM perfume dealer up to director of a company and business owner I can benefit from having both the on-hand experience and deep understanding of many business functions and positions   

SALES
My experience: Newsagent, MLM perfume dealer, Sales rep, Area Manager, Account Manager, Sales Manager/Director, Branch Manager. Founder and director of Justin Marketing Services - a agency that was building and managing tailor-made sales and merchandising teams for clients like Sony, Télefonica, Logitech, Samsung, ...
As a trainer I've led hundreds of workshops on sales skills, negotiations, sales management, sales startegy, etc.

LEADERSHIP & MANAGEMENT
Apart from exerience of leading my own teams, sometimes more than one at a time, founding and leading a regional branch of an international training&consulting company, being an interim manager and even leading a gospel quire and several bands, I was also many times selected as and external trainer leading local roll outs that would normaly deliver only internal people, e.g. a part of a program by Oxford Leadership for an major international FMCG chain.      

ACCELERATING CHANGE
From very beginning of my profesional and also private life I've faced many situations that often required initiating and managing very challenging changes. Then I found that even in my training career I'm not able just to deliver required training. I've been always shooting on delivering the change in spite of the fact that it was much more difficult that just delivering the necessary. I just can§ help it - I love helping to make any meaningful change happen ...    

I've led projects in many major industries...

IMPLEMENTED PROJECTS - examples

Pomáhat firmám k větší udržitelnosti a cirkulárnímu přístupu jsme se rozhodli, nejen protože věříme, že to je správný směr pro všechny. Ale také proto, že se už mnoho let věnujeme posunu mindsetu a firmních kultur, a jsme si jistí, že máme na čem stavět. 

CO JSME DĚLALI ...

FMCG

POSUN FIREMNÍ KULTURY PŘEDNÍ EVROPSKÉ FMCG SPOLEČNOSTI

Naší misí bylo pomoci posunout firemní kulturu směrem ke "giving mindsetu".

Projekt jsme vyhráli díky tomu, že jsme nenavrhli žádné řešení. Kulturu nemůže vytvořit ani board ani my. Jen samotní lidé. Proto jsme navrhli jen první kroky k tomu, aby mohl být vytvořený kickoff tým, který odpovídal budoucí kultuře a měl potřebné předpoklady k cílenému a přesto přirozenému šíření nové kultury. 
Tomuto týmu a dalším, kteří se nabalovali, jsme poté dodávali potřebnou energii, dovednosti, a pomáhali jim identifikovat potenciální překážky tak, aby změna mohla proběhnout.

Měření mindsetu na začátku a v odstupu cca 14 měsíců prokázalo žádoucí posun v kultuře potřebným směrem.

Zpět na přehled... 


NEZISK

ONBOARDING TÝMU VÝZNAMNÉ NEZISKOVKY POMÁHAJÍCÍ RODINÁM

Původní zadání se vůbec netýkalo onboardingu, ale pomoci zlepšit fundraising a doprovodné procesy vč. kvalitního reportingu nutného pro administrativu dotací.

Při prvotní analýze jsme zjistili, že největší překážka není v dovednostech lidí, ale v jejich mindsetu. Pomocí několika málo nástrojů, kde hlavní roli hrál MSM Workshop, se nám podařilo mobilizovat celý tým do té míry, že jedna z top manažerek prohlásila:

"Opravdu jsem nečekala tak obrovskou změnu. Reporty potřebné k prokázání účelnosti dotací jsem z lidí páčila mnohdy i měsíce. Dnes za mnou sami chodí, ptají se, jaké informace a reporty potřebují, a jsou mnohdy ochotní je udělat i přes víkend."

Zpět na přehled... 


VÝROBA

POSUN MINDSETU MISTRŮ VE VÝROBĚ V GLOBÁLNÍ VÝROBNÍ SPOLEČNOSTI

Na začátku byl záměr připravit teamleadery a mistry na změny související se spuštěním nových výrobních linek. Tyto změny znamenaly pro všechny dočasné navýšení objemu práce a také roztrhání vazeb v jednotlivých směnách a přesunu části operátorů na nové linky.

Důležitým krokem bylo zmapování aktuální situace přímo v provozu směn a osobní rozhovory s manažery. Během těchto rozhovorů se ukázaly klíčové demotivační faktory a skryté bariéry proti plánovaným změnám. 
Na základě těchto výstupů jsme aktualizovali stávající kompetenční modely, které umožnily lepší rozhodování při přesunu jednotlivých členů směn a optimalizovaly řízení výkonu na jednotlivých linkách. 
Následně jsme společně s HR oddělením vytvořili sérii tréninků zaměřených na komunikaci, vedení lidí ve změně a řešení obtížných situací, na které byl napojen "coaching on the job" přímo ve výrobě.

Výsledkem bylo viditelné zvýšení motivace teamleaderů i mistrů, hladší přijetí změn, než management očekával, a minimální ztráty talentů.

Zpět na přehled... 


STAVBY

MISSION IMPOSSIBLE U MEZINÁRODNÍHO DODAVATELE STAVEBNÍCH KOMPONENT

Protože většina z nás v Happy jsme původní "sejlsáci" a "markeťáci", často se na nás obracejí na doporučení klienti s projekty, které už nejsou v našem hledáčku. Někdy ale přijmeme výzvu, jako byl nedávno trénink sales týmu, na kterém si už vylámal zuby zkušený trenér obchodních dovedností. 

K úspěchu bylo i zde třeba nejdříve pracovat s mindsetem obchodníků. Jejich zkušenost se sales tréninky za posledních 15 let byla taková, že je sama HR manažerka musela osobně přesvědčovat, aby tomu dali ještě jednou šanci.

Díky důkladné práci s budoucími účastníky tréninku a změně tréninkových metod v programu se z projektu stalo úspěšné školení, díky kterému každý z obchodníků začal v terénu samostatně zkoušet nové dovednosti a přístupy. 

Zpět na přehled... 


BARVY

ZAVEDENÍ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU PRO ZÁKAZNÍKY U TOP GLOBÁLNÍHO VÝROBCE BAREV

Ke zvýšení loajality se slovenská pobočka rozhodla zavést úplně nový věrnostní program. Cílem naší práce bylo "prodat" obchodníkům jeho důležitost a význam tak, aby ho dobře představili vybraným zákazníkům, a tím kromě loajality zvýšili i jejich obrat. To vše v okamžiku, kdy všichni významní konkurenti již měli funkční věrnostní programy, do kterých investovali více, než bylo možné v tomto případě.

K programu jsme byli přizváni už ve fázi jeho návrhu marketingem a vytváření podpůrných materiálů, kde bylo třeba dobře a ve správném pořadí komunikovat argumenty. Klíčovou fází bylo pak nastavení mindsetu a trénink obchodního týmu.

Těší nás, že věrnostní program byl velmi úspěšně implementován a také vyhodnocen globálním HQ jako nejlepší realizovaná aktivita toho roku.

Zpět na přehled... 


... A CO JSME ODMÍTLI

Chceme, aby nás práce bavila a být hrdí na to, s čím pomáháme. K tomu si musíme být jistí, že pro změny, které katalyzujeme, jsou vytvořené potřebné podmínky. 
Proto si každý potenciální projekt důkladně prověřujeme, než se rozhodneme na něm spolupracovat. Proč jsme některé projekty odmítli? 

MÉDIA

ZMĚNA FIRMENÍ KULTURY VÝZNAMNÉ MEDIÁLNÍ AGENTURY 

Zadání tohoto projektu se nám moc líbilo. Cílem bylo posunout firemní kulturu tak, aby se nově příchozí lidé - zejména generace Y a částečně Z - cítili ve firmě lépe a zůstávali déle.

Už před samotnou nabídkou jsme se rozhodli zrealizovat quick-sken. Z něho bylo jasné, že se bude jednat o posun kultury, který bude vyžadovat nejen formální podporu top managementu, ale též jeho aktivní účast na změnách. Při další komunikaci jsme bohužel zjistili, že většina top managementu na sobě není ochotná pracovat a ani věnovat čas, který by byl pro posun nutností. 

Zpět na přehled... 


NÁBYTEK
ZLEPŠENÍ BLBÉ NÁLADY V NÁBYTKÁŘSKÉ FIRMĚ 

Původní zadání bylo navrhnout systém pro lepší kontrolu prodeje a zlepšení obchodních výsledků dodávaných obchodním týmem.

Během první - mapovací - fáze spolupráce jsme zjistili, že "zakopaný pes" není ani tak v procesech nebo schopnostech týmu, ale v jejich motivaci. Motivace navíc nebyla snižována přímo motivačním systémem obchodníků, ale nastavením celé firmy. 
Šli jsme po kořenech nastavení a blbé nálady v celé firmě a došli jsme až k nastavení managementu a majitelů. Majitelé pochopili, co je třeba udělat, a měli dostatečnou sebereflexi, aby připustili, že je nutná buď změna jejich způsobu řízení firmy, nebo přenechání řízení firmy někomu jinému. Rozhodli se pro druhou variantu.

Poté, co jsme v rámci firmy společně našli nového výkonného ředitele, jsme ale zjistili, že pro majitele je nemožné "opustit" své dítě a nechat dostatečně volnou ruku novému výkonnému týmu, a to vč. pravidel, které sami odsouhlasili. V tento moment jsme majitelům sdělili, že jakákoli další investice do naší spolupráce je zbytečná. 

Zpět na přehled...