WHAT I DO

SALES

 • Sales skills
 • Effective call center skills
 • Relationship management
 • Key account management
 • Negotiation
 • Sales Management Skills
 • Manager as an effective sales trainer

Didn't find your topic? 

LEADERSHIP

 • Responsible Leadership
 • Effective feedback
 • Leading effective appraisals
 • Appreciative conversations
 • Strategic management 
 • Agile management methods
 • Management Academies
 • Conflict resolution
 • Happiness management
 • Engagement and Employer Branding
 • Steakholder management
 • Stress Management
 • Time management
 • Communication Skills
 • Emotional Intelligence
 • Coach training

Didn't find your topic? 

ACCELERATING CHANGE

 • Change management
 • Change communication strategies
 • Core competencies roll out 
 • Metaplan: efficient strategy change
 • Marketplace: better collaboration between different departments
 • Special programs to provide your client's teams and managers the buy-in, energy, attitude, mindset and skills needed to successfully implement change and help you ensure that change actually happens.

Didn't find your topic? 

SALES

Pomůžeme Vám najít takovou cestu, která Vás bude stát minimum úsilí i peněz a přitom bude mít největší vliv na zlepšení udržitelného fungování Vaší firmy. To vše při respektu k potřebě generovat odpovídající profit.

Zmapujeme současný stav Vaší organizace a doporučíme možné kroky ve dvou základních oblastech: 

 1. "Tvrdá" opatření k optimalizaci či zlepšení odpovědného přístupu např. v odpadovém hospodářství, v nakládání s obaly, odpovědném designu, ve využívání udržitelných zdrojů...
 2. "Měkká" opatření, která změní myšlení Vašich lidí tak, aby změnu zvoleným směrem nejen pochopili, ale i přivítali a především jí dokázali žít a uplatňovat v každodenní práci. Mezi tato opatření může patřit např. identifikace potenciálních překážek v myslích lidí a nalezení cesty, jak je překonat, analýza přístupu manažerů a doporučení jejich rozvoje tak, aby podpořili Vaše záměry, apod.   

Sami máme více než 20 let zkušeností v druhé oblasti. V první oblasti spolupracujeme s experty na odpovědnost a cirkulární ekonomiku, především s CIRA A a INCIEN.

Díky spolupráci s našimi partnery pak doporučení v obou oblastech propojíme do kompaktního celku, který Vám pomůže najít optimální cestu k vašim cílům. To vše při respektování 3P cirkulárního a odpovědného přístupu: People, Profit, Planet. 

Mezi nástroje, které v této fázi odvedou dobrou práci, patří např. Cirkulární sken nebo Měření mindsetu.

LEADERSHIP

Pomůžeme Vám zajistit, aby, jako bohužel v mnoha firmách, Vaše investice nevyletěly komínem díky přirozenému odporu lidí ke změně.  

K rozběhnutí "setrvačníku" změny zřídkakdy stačí jen jasný záměr. Většinou potřebujete odhodlání lidí, jejich čas a kapitál.

Lidé nejraději realizují změnu, kterou sami chtějí. K tomu potřebují vidět její vyšší smysl i velmi pragmatický přínos pro každého z nich osobně. Smysl a přínos změny jsme již pomohli najít desítkám tisíc lidí. Proto jsme přesvědčení, že dokážeme pomoci i Vám.

Navíc Vám ve spolupráci s našimi partnery pomůžeme najít optimální zdroj kapitálu k rozhýbání Vašeho "setrvačníku". 

K našim oblíbeným nástrojům v této fázi patří např. MSM workshopy.

ACCELERATING CHANGE 

Společně s Vámi zajistíme, aby se změny, které se již rozběhly a do kterých jste již tolik investovali, nezastavily těsně před tím, než mohou žít samy o sobě.

"Setrvačníku" změny je třeba do určité chvíle dodávat energii zvenku. Jinak se zastaví.

Doporučíme Vám, do kdy je třeba energii zvenku dodávat, jaké zásahy do Vašich interních procesů Vám pomohou omezit ztráty energie změny, a řekneme Vám, od kdy již "setrvačník" poběží sám. Také Vám pomůžeme dodávat potřebnou dodatečnou energii. 

V této fázi nejčastěji používáme nástroje jako pravidelné meetingy s Vaším změnovým "core" týmem, Motivační workshopy, dodání čerstvé energie v podobě kvalitních stážistů, pomoc při zajištění dotací, nebo komplexní rozvojové programy jako je Akademie odpovědného Leadershipu

MY MOST FREQUENT TOOLS

TRAINING

Změříme připravenost Vaší firmy ke změně i úspěšnost průběhu změny samotné.

Jedna ze základních pouček v managementu je: "Jen co mohu měřit, mohu řídit." I když s tím nesouhlasíme úplně, věříme, že měření pomáhá. V případě práce s firemní kulturou pak měření pomáhá v mnohem více ohledech, než jen vyhodnocení, zda jsme posunu dosáhli či ne.

Měření hodnot, atmosféry a mindsetu je však v psychologii a sociologii jednou z největších výzev.

Díky naší spolupráci s top experty v oblasti psychologie a sociologie Vám však dnes dokážeme až s 95% pravděpodobností říci, jak je Vaše organizace na změnu mindsetu připravená, kde jsou překážky, o kterých byste se jinak pravděpodobně nedozvěděli, a doporučit postup, jak se s nimi vypořádat. Umíme i změřit, do jaké míry se nám změnit mindset Vašich týmů skutečně podařilo. 

Chcete vědět více?

Příklad použití Měření mindsetu v praxi...

MENTORING

Řekneme Vám, jak jste na tom s cirkulárním přístupem a jak nejlépe dál.

Umíme se na Vaši firmu podívat přes „cirkulární brýle”. Od způsobu, jakým máte nastaveno běžné fungování v kancelářích, až po výrobní procesy, distribuci či systém nákupu. Hledáme příležitosti na několika úrovních a vždy volíme start přesně tam, kde budou mít první kroky největší dopad.

Chcete vědět více? 

workshopS

Nejlepší postup je ukrytý v podvědomí Vašeho týmu. Víme, jak ho odkrýt.

Určit správnou strategii, které navíc budou lidé věřit a chtít ji realizovat, není jednoduché. Zvlášť v dobách jako je tato.

Navíc, někdy se i menší tým nedokáže shodnout na tom, co přesně dělat, kde je ten nejdůležitější "zakopaný pes" a na čem začít nejdříve. 

Proto moc rádi používáme kombinovanou metodu Metaplan Strategic Meeting, která už mnoha firmám i neziskovkám pomohla vyřešit mnohaměsíční zásadní i méně zásadní strategická dilemata během jediného dne.
A ještě k tomu s jedním klíčovým benefitem navíc - prakticky každý, kdo tento workshop absolvuje, je odhodlaný se do změny pustit.
Proč? Protože to není řešení managementu, ani naše, ale jejich vlastní... 

Chcete vědět více? 

Příklad použití MSM workshopu v praxi... 

ON-THE-JOB TRAINING

Pomůžeme Vašim manažerům vidět v udržitelnosti smysl a chtít jí žít.

Bez Odpovědného leadershipu žádná firma nedokáže udělat skutečnou změnu své kultury k odpovědnosti. 

Dobrou zprávou je, že v top managementech se odpovědných leaderů objevuje stále více. Pokud ale nemají plné pochopení a podporu zespodu, od středního managementu, je to pro ně často boj s větrnými mlýny. Navíc, standardní leadership development programy nejsou na odpovědnost zaměřeny a často postrádají i potenciál pro reálnou změnu mindsetu a chování.

Proto jsme postavili a letos spouštíme první program odpovědného leadershipu pro střední management (nejen) v ČR.

Potřebujete, aby kritická masa ve vaší firmě přemýšlela jinak? Program Odpovědný leadership má obrovský potenciál pomoci Vaší firmě efektivně posunout mindset klíčových lidí pořebným směrem a probudit v nich odpovědné leadery. To všechno při zachování respektu k profitabilitě.    

Chcete vědět více? 

IN-FIELD TRAINING

Pomůžeme dodat "odpovědné palivo" a potřebnou energii k realizaci změn.

Sledujeme příležitosti, které jsou firmám a podnikatelům k dispozici, a aktivně tyto možnosti aplikujeme do našich řešení. U mnoha inovativních myšlenek umíme najít cesty pro financování formou dotačních programů, které jsou dostupné z národních i evropských fondů.

Peníze ale nejsou jediná energie, kterou Vám dokážeme dodat. Více...

COACHING

Najdeme ta správná PROČ a nabijeme Vaše lidi energií pro realizaci změn.

Vyznáme se v nalézání správných PROČ a dávání lidem smyslu pro jejich práci a nové výzvy. Proto jsou naše tréninky úspěšné, i když spousta pokusů již zklamala. Navíc máme rádi výzvy.

Máte pro nás také nějakou?

Příklad použití Motivačního workshopu v praxi ...