V ČEM BY MĚLI BÝT ODPOVĚDNĚJŠÍ? 

PRVNÍ PRŮZKUM OČEKÁVÁNÍ FIREM OD SVÝCH LIDÍ v oblasti odpovědnosti 

Za dobu, co ve firmách pomáháme zavádět Odpovědný leadership, zjišťujeme, že odpovědné přístupy nabývají v každé firmě jiných významů a také, že manažeři i řadoví členové jejich týmů na tyto přístupy reagují velmi různě.

Zároveň se toto téma dostává stále více do popředí a stává se pro společnosti klíčovým pro jejich úspěšnost.

Proto jsme se rozhodli uskutečnit první český průzkum očekávání firem od svých lidí v této oblasti. Jeho cílem je zmapovat, v čem by majitelé a klíčoví manažeři českých firem se 100+ zaměstnanci rádi, aby jejich lidé byli odpovědnější, a s čím nejčastěji bojují.

VÝSLEDKY UŽ MÁME A MŮŽETE ČEKAT DALŠÍ

Už samotnou účast v průzkumu hodnotila většina z 23 respondentů jako inspirující a stejně tak i výsledky, které jsme prezentovali 15. června 2022 v kavárně Mlsná Kavka.  

Klíčová fakta můžete očekávat také na této stránce a na našem LinkedIn profilu

A protože se nás několik respondentů ptalo, zda budeme pokračovat a sledovat mj. vývoj přístupu k odpovědnosti a jejího rozvoje, zvažujeme i tento krok, o kterém vás budeme brzy informovat.  

PROČ SE ZAPOJIT?

Účast v průzkumu Vám umožní klást si správné otázky pro Váš budoucí business. Navíc pomůžete zmapovat situaci v "soft" stránce odpovědnosti v České republice, a tím i ovlivnit její pozitivní posun. Získat ale můžete mnohem více:

POKUD dotazník vyplníte on-line

PLNÝ VÝSTUP Z PRŮZKUMU

Díky tomu si můžete srovnat, jak si stojíte v soft parametrech odpovědnosti v porovnání s podobnými firmami v ČR. Navíc zjistíte:

 • Jaké oblasti leadershipu jsou pro firmy klíčové

 • Co firmy rozumějí pod pojmem odpovědnost

 • Co firmy a manažeři očekávají od svých zaměstnanců v oblasti odpovědnosti a proč

POZVÁNKU NA oficiální prezentaci výsledků

Navíc k výsledkům průzkumu se dozvíte:

 • Důvody, proč vyšlo to, co vyšlo
 • Porovnání s globálními i lokálními trendy odpovědného leadershipu ve firmách  
 • 7 tipů jak implementovat odpovědný leadership
   

POKUD DOTAZNÍK PROJDETE S NÁMI V ON-LINE ROZHOVORU

navíc k plnému výstupu a pozvánce na oficiální prezentaci

50% sleva na EXECUTIVE workshop

"Proč je Odpovědný leadership klíčový pro plnění strategických business cílů?". Zde se mj. budete moci inspirovat lokálními i globálními poznatky a zkušenostmi v této oblasti. 

individuální konzultace k vašim výsledkům Zdarma

Díky ní dostanete hlubší vhled do výsledků, včetně porovnání vašeho "skóre" s ostatními respondenty a "industry" standardy, a doporučení dalších kroků a priorit.

Udržitelný dárek - Happy taškA

Happy taška je naším společným "miminkem" s projektem FOREWEAR.

Více o Happy taškách se dozvíte zde.
 

JAK SE ZAPOJIT

Zapojení je jednoduché a stačí účast jednoho člověka z Vaší společnosti, který o tom něco ví a vyhradí si 8 až 40 minut času, podle formy zapojení.

Zapojit se můžete formou on-line dotazníku nebo formou strukturovaného TEAMS/ZOOM rozhovoru, který doporučujeme a za který budeme radši :). V obou případech můžete zvolit krátkou formu dotazníku (on-line cca na 8 minut samostatného vyplňování) nebo plného dotazníku (cca na 15 minut samostatného vyplňování).

Proč je lepší strukturovaný on-line rozhovor?

Umožní nám lépe pochopit Vaše odpovědi, a tím zpřesnit výsledky. 
V případě Vašeho zájmu o individuální konzultaci Vám později budeme schopni sestavit přesnější doporučení.  

WORKSHOP: B OR NOT 2B

Proč SE Odpovědný leadership STÁVÁ klíčovýM pro plnění strategických business cílů

Globálně se rozvoji Odpovědného Leadershipu a "soft" stránce odpovědnosti firmy věnují už více než 15 let. V našich podmínkách však tuto oblast většina firem ve své strategii neřeší. A pokud řeší, tak často jen nějakou jeho část. Což ve výsledku nevede k potřebným výsledkům. Přijďte se dozvědět, proč to tak je, a inspirovat se, na co je dobré myslet a co funguje.  

OBSAH

 • Proč Odpovědný leadership začíná být klíčový pro splnění dlouhodobých/strategických business cílů
 • Co je a co není Odpovědný leadership (rozdíly a průsečíky s CSR, udržitelností, cirkulárními řešeními, New Green Deal atd.)
 • "Soft" a "hard" oblast Odpovědného leadershipu
 • Proč začíná být kritický pro profitabilitu a přežití firem
 • Globální trendy Odpovědného leadershipu (do hloubky)

 • Příklady programů Odpovědného leadershipu ve světě
 • Proč ve firmách často neexistuje Odpovědný leadership, i když si to samy myslí
 • Odpovědné hodnoty a jejich implementace
 • Odpovědná firemní kultura  
 • Sharing best practices v oblasti Odpovědného leadershipu
 • Zkušenosti zkušených - z TOP odpovědných firem ČR
 • Nejčastější chyby - v čem nejčastěji v oblastech Odpovědného leadershipu firmy pokulhávají

 PRO: CEO, HR leaders a Leadership specialisty
CENA: 4 700 Kč bez DPH

TERMÍN*: PŘEDBĚŽNĚ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2022
MÍSTO:   PRAHA nebo ON-LINE
ROZSAH: 1/2 dne

* termín je v současné době orientační - omlouváme se za posunutí původního termínu - i nám se do průzkumu promítl COVID :( a navíc některé rozhovory plánujeme na později, abychom zjistili jak se do tohoto tématu promítá současná geopolitická situace. 

ZAPOJTE SE DO BUDOVÁNÍ KULTURY ODPOVĚDNÉHO LEADERSHIPU 

Pokud Vás láká se jakkoli zapojit do budování kultury Odpovědného leadershipu v ČR, podělit se o Vaše zkušenosti, ať už pozitivní či negativní, spolupracovat na pilotních programech nebo jste jen zvědaví, jak průzkum dopadne, ozvěte se na: odpovednyleadership@happy-tc.com nebo na tel. 603 254 718.

PREZENTACE VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU

REGISTRACE A NÁPADY

Pokud Vás zajímají výsledky průzkumu, můžete se zaregistrovat na oficiální veřejnou prezentaci, která proběhne na podzim 2022 (přesný termín Vám včas dáme vědět). 
Pokud neradi vyplňujete formuláře, stejně jako my ;), stačí, když zavoláte nebo nám pošlete e-mail s kontaktem na Vás.
Ostatní můžete nechat na nás. Kontakty najdete také zde.

 • Vyberte, co Vás zajímá
 • Výsledky průzkumu odpovědného leadershipu
 • Výsledky a workshop "B OR NOT 2B"
 • Workshop "B OR NOT 2B"
 • Něco jiného

Děkujeme za podporu a spolupráci