V ČEM BY MĚLI BÝT ODPOVĚDNĚJŠÍ? 

PRVNÍ PRŮZKUM OČEKÁVÁNÍ FIREM OD SVÝCH LIDÍ v oblasti odpovědnosti 

Za dobu, co ve firmách pomáháme zavádět Odpovědný leadership, zjišťujeme, že odpovědné přístupy nabývají v každé firmě jiných významů a také, že manažeři i řadoví členové jejich týmů na tyto přístupy reagují velmi různě.

Zároveň se toto téma dostává stále více do popředí a stává se pro společnosti klíčovým pro jejich úspěšnost.

Proto jsme se rozhodli uskutečnit první český průzkum očekávání firem od svých lidí v této oblasti. Jeho cílem je zmapovat, v čem by majitelé a klíčoví manažeři českých firem se 100+ zaměstnanci rádi, aby jejich lidé byli odpovědnější, a s čím nejčastěji bojují.

PROČ SE ZAPOJIT?

Účast v průzkumu Vám umožní klást si správné otázky pro Váš budoucí business. Navíc pomůžete zmapovat situaci v "soft" stránce odpovědnosti v České republice, a tím i ovlivnit její pozitivní posun. Získat ale můžete mnohem více:

POKUD dotazník vyplníte on-line

PLNÝ VÝSTUP Z PRŮZKUMU

Díky tomu si můžete srovnat, jak si stojíte v soft parametrech odpovědnosti v porovnání s podobnými firmami v ČR. Navíc zjistíte:

 • Jaké oblasti leadershipu jsou pro firmy klíčové

 • Co firmy rozumějí pod pojmem odpovědnost

 • Co firmy a manažeři očekávají od svých zaměstnanců v oblasti odpovědnosti a proč

POZVÁNKU NA oficiální prezentaci výsledků

Navíc k výsledkům průzkumu se dozvíte:

 • Důvody, proč vyšlo to, co vyšlo
 • Porovnání s globálními i lokálními trendy odpovědného leadershipu ve firmách  
 • 7 tipů jak implementovat odpovědný leadership
   

POKUD DOTAZNÍK PROJDETE S NÁMI V ON-LINE ROZHOVORU

navíc k plnému výstupu a pozvánce na oficiální prezentaci

50% sleva na EXECUTIVE workshop

"Proč je Odpovědný leadership klíčový pro plnění strategických business cílů?". Zde se mj. budete moci inspirovat lokálními i globálními poznatky a zkušenostmi v této oblasti. 

individuální konzultace k vašim výsledkům Zdarma

Díky ní dostanete hlubší vhled do výsledků, včetně porovnání vašeho "skóre" s ostatními respondenty a "industry" standardy, a doporučení dalších kroků a priorit.

Udržitelný dárek - Happy taškA

Happy taška je naším společným "miminkem" s projektem FOREWEAR.

Více o Happy taškách se dozvíte zde.
 

JAK SE ZAPOJIT

Zapojení je jednoduché a stačí účast jednoho člověka z Vaší společnosti, který o tom něco ví a vyhradí si 8 až 40 minut času, podle formy zapojení.

Zapojit se můžete formou on-line dotazníku nebo formou strukturovaného TEAMS/ZOOM rozhovoru, který doporučujeme a za který budeme radši :). V obou případech můžete zvolit krátkou formu dotazníku (on-line cca na 8 minut samostatného vyplňování) nebo plného dotazníku (cca na 15 minut samostatného vyplňování).

Proč je lepší strukturovaný on-line rozhovor?

Umožní nám lépe pochopit Vaše odpovědi, a tím zpřesnit výsledky. 
V případě Vašeho zájmu o individuální konzultaci Vám později budeme schopni sestavit přesnější doporučení.  

WORKSHOP: B OR NOT 2B

Proč SE Odpovědný leadership STÁVÁ klíčovýM pro plnění strategických business cílů

Globálně se rozvoji Odpovědného Leadershipu a "soft" stránce odpovědnosti firmy věnují už více než 15 let. V našich podmínkách však tuto oblast většina firem ve své strategii neřeší. A pokud řeší, tak často jen nějakou jeho část. Což ve výsledku nevede k potřebným výsledkům. Přijďte se dozvědět, proč to tak je, a inspirovat se, na co je dobré myslet a co funguje.  

OBSAH

 • Proč Odpovědný leadership začíná být klíčový pro splnění dlouhodobých/strategických business cílů
 • Co je a co není Odpovědný leadership (rozdíly a průsečíky s CSR, udržitelností, cirkulárními řešeními, New Green Deal atd.)
 • "Soft" a "hard" oblast Odpovědného leadershipu
 • Proč začíná být kritický pro profitabilitu a přežití firem
 • Globální trendy Odpovědného leadershipu (do hloubky)

 • Příklady programů Odpovědného leadershipu ve světě
 • Proč ve firmách často neexistuje Odpovědný leadership, i když si to samy myslí
 • Odpovědné hodnoty a jejich implementace
 • Odpovědná firemní kultura  
 • Sharing best practices v oblasti Odpovědného leadershipu
 • Zkušenosti zkušených - z TOP 100 odpovědných firem ČR
 • Nejčastější chyby - v čem nejčastěji v oblastech Odpovědného leadershipu firmy pokulhávají

 PRO: CEO, HR leaders a Leadership specialisty
CENA: 4 700 Kč bez DPH

TERMÍN*: PŘEDBĚŽNĚ 27. DUBNA 2022, 14:00
MÍSTO:   PRAHA nebo ON-LINE
ROZSAH: 1/2 dne

* termín je v současné době orientační - omlouváme se za posunutí původního termínu - i nám se do průzkumu promítl COVID :( a navíc některé rozhovory plánujeme na později, abychom zjistili jak se do tohoto tématu promítá současná geopolitická situace. 

REGISTRACE A NÁPADY

Pokud neradi vyplňujete formuláře, stejně jako my ;), stačí, když zavoláte nebo nám pošlete e-mail s kontaktem na Vás.
Ostatní můžete nechat na nás. Kontakty najdete také zde.

 • Vyberte, jestli za plnou cenu nebo za půlku
 • Za plnou cenu
 • Za poloviční cenu (projdeme nebo jsme s Vámi prošli dotazník v on-line rozhovoru)

ZAPOJTE SE DO BUDOVÁNÍ KULTURY ODPOVĚDNÉHO LEADERSHIPU 

Pokud Vás láká se jakkoli zapojit do budování kultury Odpovědného leadershipu v ČR, podělit se o Vaše zkušenosti, ať už pozitivní či negativní, spolupracovat na pilotních programech nebo jste jen zvědaví, jak průzkum dopadne, ozvěte se na: odpovednyleadership@happy-tc.com nebo na tel. 603 254 718.

Děkujeme za podporu a spolupráci