Co má SDGs a (C)SR společného s HappY TRAINING?

Není tajemstvím, že naše planeta se potýká s obrovskými ekonomickými, sociálními a environmentálními problémy. Proto v září 2015 přijaly všechny členské státy OSN 17 Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs), které mají tyto problémy do roku 2030 pomoci vyřešit. SDGs přinášejí plán vedoucí k vymýcení extrémní chudoby, boji s nerovností a nespravedlností a k ochraně naší planety před změnou klimatu. Plán, jak do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života pro všechny lidi na světě, nikoho nevyjímaje. SDGs jasně definují svět, ve kterém chceme žít.

Ruku v ruce s SDGs jde CSR (Corporate Social Responsibilty), která  je jedním z trendů poslední doby. Dost často proto, že se dá "odečíst z daní" a "dobře to vypadá".
Význam těchto aktivit jde ale daleko hlouběji pod tento povrch. 

Čím dál tím více z nás si uvědomuje, že pokud se nezačneme chovat zodpovědně k našemu prostředí, tak to může jít velmi rychle z kopce.
Na první pohled to vypadá, že SDGs a CSR aktivity se většinou více týkají věcí kolem nás. Ale zodpovědnost k našemu prostředí nezahrnuje jen věci, ale také lidi.

V Happy Training věříme, že když budeme v práci "happy", tak to povede nejen k tomu, že naši zaměstnavatelé budou produktivnější a ziskovější (tedy také více happy:) ), ale také naše rodiny budou šťastnější, protože z práce budeme chodit nabití energií a ne vyšťavení a nerudní.
A teprve když jsme nabití energií, máme kapacitu si všímat prostředí kolem nás a začít za ně přebírat odpovědnost.

Takže vlastně podpora #happinessatwork je takový velký SDGs & CSR projekt s přesahem do budoucnosti celé naší společnosti.
Jsme rádi, že tím, co děláme, můžeme společně s vámi podporovat zachování světa pro naše děti a další generace. 

CO DĚLÁME PRO SDGS A CSR?

MY a NAŠE PRÁCE

V každém našem projektu, workshopu, tréninku či konzultaci se snažíme o to, aby lidé ve firmách dokázali svoji práci dělat lépe, efektivněji a hlavně více v pohodě.
Naše práce nezačíná u manažerských či technických nástrojů, technik nebo postupů.
Naše práce začíná u nás samotných a  každého jednotlivého člověka, se kterým se potkáváme.

Jsme skutečně úspěšní teprve tehdy, když si lidé, se kterými spolupracujeme, uvědomí něco, co jim osobně pomůže nejen v jejich práci, ale především v jejich životech.
Díky tomu jsou pak v práci efektivnější a šťastnější. 
Díky tomu se dokáží lépe věnovat sobě, svým rodinám a jejich okolí.
Díky tomu dokáží být odpovědnější ke světu, kolem nich...

SPOLUPRÁCE

Chceme spolupracovat jen s takovými partnery, kteří to mají podobně jako my.
To znamená nejen, že s námi pracují jako s "dodavateli" nebo "klienty", ale především ctí podobné hodnoty, jako my.

To mj. znamená, že podporují vzájemnou odpovědnost, podporu a fair play, ale také respekt k lidem a odpovědnost k našemu okolí.

I proto jsou pro nás velmi důležité hodnoty našich klientů i všech, kdo nám dodávají služby a materiály, které potřebujeme.

I proto vyhledáváme projekty, které podporují stejné hodnoty a pomáhají nám všem jít tou správnou cestou pro nás všechny. I proto šijeme Štěstí na míru.

DOBROVOLNÉ ZÁVAZKY

Odpovědnost za prostředí, ve kterém žijeme, je sice z nutnosti regulována zákony. Je ale především rozhodnutím. Stejně jako odpovědnost za vlastní život a svoje "happiness".

Proto velmi sympatizujeme s aktivitou MŽP, které převzalo záštitu nad dobrovolnými závazky organizací i jednotlivců.

Věříme, že to je správná cesta, a chceme ji podporovat.

Proto také na této stránce budeme publikovat naše dobrovolné závazky, ke kterým se zavážeme a které nyní společně s kolegy definujeme.