Happiness akademie 

PROČ A JAK udržet FIREMNÍ HAPPY KULTURU I V nových podmínkách ?

1.


JAK A PROČ UPLATNIT HAPPINESS
VE VAŠÍ FIRMĚ
 • Zorientujete se v tématu happiness a zjistíte, že to zdaleka není jen o tom se na sebe hezky usmívat
 • Zjistíte, proč je happiness životně důležitý zvlášť v době "krize" a co jim může přinést 
 • Dozvíte se, na čem úspěšná aplikace happiness ve firmě vlastně stojí a na čem se už některé firmy docela spálily

2.


BUDOVÁNÍ POZITIVNÍCH EMOCÍ VE FIRMĚ

 • Pochopíte, které pozitivní emoce je dobré posilovat a proč jsou pro každý tým důležitější, než to na první pohled vypadá, a to nejen v současné situaci
 • Zjistíte, jak pozitivní emoce ve firmě generovat a co tomu nejen nyní nejvíce brání
 • Odnesete si tipy na krátkodobé i dlouhodobé budování pozitivní atmosféry 
 • Naučíte se takticky i prakticky zvládat obtížné emoční situace v týmu/firmě

11.-12.11.2020, PŘEDBĚŽNĚ HOTEL RESORT EQUITANA

3.


JAK SKUTEČNĚ NASTARTOVAT ENGAGEMENT
 • Pochopíte, jaké principy a podmínky musí být splněny pro skutečné zapálení Vašich lidí nejen pro danou činnost nebo práci
 • Zjistíte, jak tyto podmínky ve firmě vytvořit
 • Zjistíte, jak to všechno propojit s motivací a motivačním systémem
 • Dozvíte se, co je hnacím motorem skutečné výkonnosti

4.


ÚSPĚŠNÉ BUDOVÁNÍ POZITIVNÍCH VZTAHŮ

 • Zjistíte, proč pozitivní vztahy prodlužují nejen lidský život, ale i život a výkonnost firmy
 • Dozvíte se, jak pozitivní vztahy mohou zlepšit výsledky průzkumů spokojenosti ale i ušetřit zásadní část (nejen) personálních budgetů 
 • Zjistíte, co pozitivní vztahy podporuje a co je nejčastěji ve firmách boří, aniž si to manažeři uvědomují
 • Zjistíte, na čem nejčastěji vázne vnitrofiremní komunikace a co jsou klíče k jejímu podstatnému zlepšení
 • Naučíte se, jak budovat pozitivní vztahy i přes přítomnost "prudičů"
 • Odnesete si konkrétní tipy a řešení pro Vaši firmu

9.-10.12.2020, PŘEDBĚŽNĚ HOTEL RESORT EQUITANA

5.


JAK A PROČ MÍT SMYSLUPLNOU FIRMU

 • Pochopíte, jak souvisí propojení osobního “PROČ” s ”PROČ" celé firmy a proč jen s "PROČ" může firma efektivně fungovat 
 • Zjistíte, proč je osobní "PROČ" každého zaměstnance tak důležité a jak je lidem ve firmě pomoci najít
 • Zjistíte, jak a proč s osobní vizí pracovat už během náboru lidí
 • Odnesete si konkrétní tipy jak uplatnit smysluplnost ve Vaší firmě

20.1.2021, MÍSTO DOHODNEME SPOLEČNĚ - PŘEDBĚŽNĚ PRAHA

6.


JAK EFEKTIVNĚ PODPOROVAT ÚSPĚŠNÝ VÝKON

 • Uvědomíte si, proč je tak důležité umět dát lidem pocit, že jsou úspěšní, a jak jim ho skutečně dát
 • Zjistíte, jak pracovat se zdroji energie týmu a jak ji generovat
 • Ověříte si, které dovednosti Vašich manažerů jsou klíčové k úspěšnému výkonu a proč o nich většina firem jen mluví
 • Pochopíte, jaké jsou podmínky k tomu, aby se lidé cítili úspěšní a jak je vytvořit
 • Odnesete si konkrétní další kroky jak podporovat úspěšný výkon ve Vaší firmě

9.2.2021, MÍSTO DOHODNEME SPOLEČNĚ - PŘEDBĚŽNĚ PRAHA

7.

JAK ÚSPĚŠNĚ PROSADIT POZITIVNÍ ZMĚNY

 • Pochopíte, na čem a proč snahy uplatnit happiness přístupy nejčastěji troskotají.
 • Získáte tipy a data, které Vám pomohou tyto přístupy implementovat/prosadit
 • Sestavíte si strategii implementace/prosazení happiness ve Vaší firmě či týmu

 16.3.2021, MÍSTO DOHODNEME SPOLEČNĚ - PŘEDBĚŽNĚ PRAHA