ODPOVĚDNÝ LEADERSHIP

ODPOVĚDNÝ LEADERSHIP 

Bez Odpovědného Leadershipu žádná firma nedokáže udělat skutečnou změnu své kultury k odpovědnosti. 

Dobrou zprávou je, že v top managementech se odpovědných leaderů objevuje stále více. Pokud ale nemají plné pochopení a podporu zespodu, od středního managementu, je to pro ně často boj s větrnými mlýny. Navíc, standardní leadership development programy nejsou na odpovědnost zaměřeny a často postrádají i potenciál pro reálnou změnu mindsetu a chování.

Proto jsme postavili a příští rok spouštíme první program odpovědného leadershipu pro střední management (nejen) v ČR.

Potřebujete, aby kritická masa ve vaší firmě přemýšlela jinak? Program Odpovědný leadership má obrovský potenciál pomoci vaší firmě efektivně posunout mindset klíčových lidí pořebným směrem a probudit v nich odpovědné leadery. To všechno při zachování respektu k profitabilitě.    

Chcete vědět více? Link - formulář 

Více o odpovědném leadershipu  - link na stránku odpovednyleadership.cz 

naše dítě, kterému věříme

Proč v něj věříme
- z čeho vycházíme (světové programy velkých korporací atd, univerzity)
- naše zkušenosti s mindshiftingem jednotlivců, týmů, firem
- naše zkušenosti s experiential learninig
- naše zkušenosti z osobním rozvojem
- kdo všechno je do toho zapojený

jsme v testovací fázi - pojďte do toho s námi

cílová skupina - nejen manažeři

Úspěšná organizace má své leadery na všech úrovních. A zdaleka ne jen manažerských.
U změn směrem k udržitelnosti, odpovědnosti a cirkularitě to platí dvojnásob.  

Odpovědný leader kromě svých aktivit, svého týmu a své organizace bere v potaz i dopad své práce a činnosti celé firmy na její okolí - na ostatní stakeholdery.   

Program Odpovědný leadership je určený všem firmám, které věří, že jejich budoucnost je spojena s leadershipem jejich lidí a s odpovědným přístupem k nim a k našemu prostředí.  

NEJČASTĚJŠÍ TEMATICKÉ BLOKY

 • Co je odpovědný leadership a proč je klíčový pro přežití firem 21. století  

 • Kdo jsem a proč je to pro mne jako leadera důležité 
 • Moje osobní cíle, vize, poslání, ikigai
 • Mindfulness, emoce, intuice
 • Odpovědná práce se stakeholdery
 • Budování odpovědných týmů a odpovědné firmy
 • Happiness management
 • Manažerské dovednosti pro leadery odpovědných (projektových) týmů
 • 3P cirkularity: People, Profit, Planet
 • Současnost a budoucnost odpovědnosti a cirkularity 
  • Vybrané cirkulární inovace a technologie a příklady jejich využití 
  • Zákonné normy (vč. evropské legislativy Green Deal)
  • Možnosti financování odpovědných projektů 
 • Reálná zkušenost na dobročinných projektech 
 • Sestavení a prezentace inovativního CSR projektu 
 • Využití principů CSR ve vlastních pracovních projektech

METODY

 • Skupinový a osobní mentoring a coaching
 • Práce na individuálních a společných projektech s reálným dopadem
 • Interaktivní výklad
 • Mindfulness 
 • Sebepoznání a seberozvojové techniky
 • Skupinové a individuální kreativní techniky (brainstorming, 6 klobouků, improvizace, ...)

Doporučený rozsah:
4 až 10 dní (ve 4 až 15 modulech)

Určeno především pro:
Střední, liniové a projektové manažery a specialisty
Program je možné upravit jak pro top management tak pro nemanažery